Triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM

Sáng nay (25/6), Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2024.

Đại biểu lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Kim Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có khoảng 220 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, UBMTTQ Việt Nam 31 xã trên địa bàn tỉnh và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp (122 đại biểu).

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện XDNTM đến năm 2024 của tỉnh; hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình, mẫu phiếu tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2024.

Đến nay, toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn NTM, 51/85 xã NTM nâng cao, 09 xã NTM kiểu mẫu; 09/09 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; 02 huyện đạt huyện NTM nâng cao; tỉnh đạt 08/08 tiêu chí xây dựng tỉnh NTM.

Đồng chí Huỳnh Kim Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt kết quả XDNTM đến năm 2024 của tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Kim Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt kết quả XDNTM đến năm 2024 của tỉnh.

Hiện, tỉnh đã đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị Trung ương xét công nhận tỉnh NTM và trong trình tự thủ tục thì khâu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM là khâu quan trọng cuối cùng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh triển khai, hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh triển khai, hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Triết cho biết: việc triển khai, hướng dẫn này nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận nắm vững nội dung, triển khai thực hiện đúng quy trình lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM. Đồng thời nhằm thể hiện vai trò chủ thể của Nhân dân trong XDNTM, nâng cao trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc công nhận, công bố kết quả XDNTM của tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu nội dung, cách thức, quy trình, mẫu phiếu tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2024.

Đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu nội dung, cách thức, quy trình, mẫu phiếu tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2024.

Yêu cầu đặt ra của việc tổ chức lấy ý kiến là phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, thực chất và phải được thực hiện một cách độc lập do MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì thực hiện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong XDNTM.

Việc lấy ý kiến phải phân công cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình, không được ngồi ở nhà tự đánh phiếu thay cho người dân.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đặc biệt lưu ý đến một số hạn chế mà trong các lần lấy ý kiến vừa qua đã có sơ kết rút kinh nghiệm, đó là phiếu trả lời phải đảm bảo đầy đủ các thông tin theo yêu cầu; phiếu phải trả lời đầy đủ các nội dung câu hỏi theo yêu cầu; phiếu phải có đầy đủ chữ ký của Trưởng Ban Công tác Mặt trận, người đi lấy ý kiến và người được lấy ý kiến; phiếu không được tẩy xóa, làm ướt; đối tượng lấy ý kiến nên chọn những người am hiểu về NTM, hạn chế chọn những người tuổi quá cao (trên 80 tuổi).

Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Triết nhấn mạnh: một nội dung rất quan trọng đối với cán bộ đi lấy ý kiến là phải giải thích, tuyên truyền làm cho các hộ dân thấy rõ tính toàn cục, sự phát triển chung trên một địa bàn, một vùng, ở đây là sự phát triển của cả tỉnh. Không nhìn một cách cục bộ một sự việc, một việc làm chưa tốt ở một nơi cụ thể mà đánh giá không khách quan cho toàn cục.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện và các xã thường xuyên theo dõi kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến, nhất là những người trực tiếp đi lấy ý kiến; sau khi nhận được phiếu của ấp, xã gửi lên phải rà soát, kiểm tra lại phiếu trước khi tổng hợp báo cáo kết quả.

Được biết, những năm qua MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân với gần 500.000 lượt phiếu lấy ý kiến về kết quả XDNTM đối với 09 huyện, thị xã, thành phố (trong đó có 02 huyện NTM nâng cao) và các xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Quá trình thực hiện tuy có những khó khăn, hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung là đạt kết quả tốt đẹp và quan trọng hơn là không có sự vi phạm nào. Lần này, MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiến hành lấy ý kiến hài lòng của người dân ở phạm vi rộng hơn và đồng loạt tại khắp địa bàn (122 ấp, thuộc 31 xã, thuộc 09 huyện, thị xã, thành phố với gần 36.000 phiếu), nhận diện đánh giá mức độ hài lòng trên bình diện cả tỉnh.

Do vậy, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn các cán bộ trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến ấp, trước hết là các đại biểu dự hội nghị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ lần này để hoàn thành với kết quả tốt nhất, cao nhất, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hoàng đề nghị đại biểu nắm vững các kết quả XDNTM của tỉnh trong thời gian vừa qua để giải thích cho người dân hiểu sâu hơn về kết quả XDNTM của tỉnh khi triển khai lấy ý kiến.

Phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận trong việc lấy ý kiến. Quá trình lấy ý kiến hài lòng người dân phải đảm bảo quy trình theo hướng dẫn của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh (đảm bảo chất lượng và thời gian).

UBMTTQ Việt Nam tỉnh sau khi hoàn thành việc lấy kiến hài lòng của người dân, hoàn thành báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 05/8/2024.

Kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BTT, ngày 24/6/2024 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh về tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2024, nêu rõ:

Nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM mới theo mẫu Phiếu số 7, gồm 09 nội dung lấy ý kiến. Mẫu phiếu được UBMTTQ Việt Nam tỉnh đóng dấu treo phía bên trái phiếu.

Địa bàn lấy ý kiến, tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình tại 122 ấp thuộc 31 xã trên địa bàn tỉnh (không lấy ý kiến đối với phường, thị trấn).

Hình thức lấy ý kiến, tổ chức lấy ý kiến thông qua 01 trong các hình thức: (1) Phân công cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình; (2) Tổ chức cuộc họp dân, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình.

Thời điểm lấy ý kiến: Sau khi UBND tỉnh triển khai làm thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 02/7 đến ngày 29/7/2024 (từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến là 20 ngày, không tính thứ Bảy và Chủ nhật).

Tin, ảnh: KIM LOAN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xay-dung-dang/trien-khai-lay-y-kien-su-hai-long-cua-nguoi-dan-ve-ket-qua-xay-dung-tinh-tra-vinh-hoan-thanh-nhiem-vu-xdntm-38156.html