Triển khai khảo sát, thu thập thông tin kiểm toán năm 2024

Sáng 19/6, UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Kiểm toán Nhà nước khu vực X tổ chức Hội nghị triển khai khảo sát thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước năm 2024 chuyên đề khoáng sản tại tỉnh Bắc Kạn.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Minh Dũng, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Kiểm toán Nhà nước khu vực X đã thông qua Quyết định về việc thành lập Đoàn khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2024 tỉnh Bắc Kạn gồm 5 thành viên do ông Hà Minh Dũng, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X làm Trưởng đoàn.

Đoàn khảo sát sẽ tiến hành khảo sát tại các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và Cục Thuế tỉnh. Thời gian khảo sát 3 ngày làm việc, kể từ ngày 19 - 21/6/2024.

Nội dung khảo sát chủ yếu tập trung vào tình hình quản lý, phân cấp quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trong giai đoạn 2021 - 2023 tại địa phương; quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản; công tác xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý tài nguyên khoáng sản trong giai đoạn 2021 - 2023; kế hoạch, biện pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý tài nguyên khoáng sản trong giai đoạn 2021 - 2023 và các hồ sơ liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đề nghị các cơ quan, đơn vị được khảo sát chủ động phối hợp, cung cấp các thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời, đảm bảo khách quan, trung thực theo yêu cầu của Đoàn khảo sát; tạo mọi điều kiện để Đoàn khảo sát hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đề ra…/.

Nguyễn Nghĩa

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/trien-khai-khao-sat-thu-thap-thong-tin-kiem-toan-nam-2024-post64072.html