Triển khai khám chữa bệnh BHYT tại 100% trạm y tế xã, phường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tính đến nay, Hà Nội đã triển khai khám chưa bệnh cho người có BHYT tại 74 xã, phường của 5 huyện và 1 quận (Long Biên). Ngành y tế Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện khám chữa bệnh BHYT tại 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=66933