Triển khai hướng dẫn giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017

Mới đây, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đến dự, phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Trưởng phòng Ngân sách, Ban Tài chính, Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng chí Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố đã triển khai tới các cấp CĐ Thủ đô hướng dẫn số 21/HD-LĐLĐ về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017. Theo đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính CĐ năm 2016 và các quy định hiện hành của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam để chủ động đề xuất với LĐLĐ Thành phố những nội dung có liên quan đến xây dựng dự toán năm 2017 trong thuyết minh của đơn vị.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu, công tác xây dựng dự toán 2017 của các cấp CĐ cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính CĐ. Trong đó, cần đề cao các biện pháp tổ chức thực hiện việc thu kinh phí, đoàn phí CĐ, khắc phục tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí, đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức CĐ.

Việc xây dựng dự toán thu tại chính CĐ phải căn cứ tình hình thực tế của từng đơn vị để xây dựng tích cực, có tính khả thi cao trên cơ sở đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo quy định của pháp luật để có nguồn kinh phí hoạt động.

Việc chi kinh phí CĐ phải thực hiện theo Nghị quyết 09c/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp CĐ để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất”, với mức điều chỉnh: giảm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào tại các cấp CĐ trên toàn quốc.

Triển khai hướng dẫn giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017 - Ảnh 1

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

LĐLĐ Thành phố đặc biệt nhấn mạnh, việc dự toán chi tài chính CĐ cần quán triệt tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, tập trung cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ, phát triển đoàn viên… hạn chế chi tiếp khách, hành chính và các chi phí khác.

Ngay sau khi nghe hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính CĐ năm 2017, các đại biểu- là Chủ tịch, cán bộ làm công tác tài chính, kế toán của các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố- đã phát biểu ý kiến, nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác tài chính CĐ nói chung, việc xây dựng dự toán CĐ năm 2017 nói riêng. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng, trưởng phòng Ngân sách, Ban Tài Chính, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao đổi, giải đáp cặn kẽ ý kiến của các đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Tài chính - Kế toán CĐ nói chung, việc xây dựng dự toán tài chính CĐ nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo, các cấp CĐ Thủ đô cần căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố, xây dựng dự toán tài chính CĐ một cách khả thi, tích cực, trong đó cần tập trung khai thác tốt nguồn thu tài chính CĐ, giảm thất thu kinh phí, đoàn phí CĐ.

Đồng chí Chủ tịch cũng lưu ý các cấp CĐ Thủ đô thực hiện việc chi kinh phí CĐ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tiết giảm chi hành chính, phong trào 10% theo Nghị quyết 9c/NQ-BCH của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đơn vị cần sớm hoàn thiện tổng hợp số liệu cả năm để thực hiện chấm điểm thi đua năm 2016, báo cáo LĐLĐ Thành phố.

Phạm Diệp