Triển khai hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp

(Chinhphu.vn) - Mọi doanh nghiệp sẽ được tiếp cận và thụ hưởng các hoạt động trợ giúp pháp lý một cách quy mô, bài bản và hiệu quả cao nhất, đáp ứng các yêu cầu hội nhập và phát triển.

Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) đã ra mắt sáng 16/10, tại Hà Nội. Ban Chỉ đạo do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng làm Trưởng ban, thành viên bao gồm Thứ trưởng các Bộ Tài chính, Thông tin & Truyền thông, Kế hoạch & Đầu tư, Công Thương, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam… Sau lễ ra mắt, Ban Chỉ đạo đã tiến hành phiên họp thứ nhất, thông qua các chương trình, kế hoạch hoạt động trong giai đoạn 2010-2014. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính cũng vừa ký ban hành Thông tư liên tịch số 157/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất. Ngày 5/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 585/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp với tổng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước lên tới 190 tỷ đồng, được thực hiện từ nay đến năm 2014 trên phạm vi toàn quốc. Chương trình 585 bao gồm các hoạt động chính như thực hiện điều tra nhu cầu về thông tin pháp lý của các doanh nghiệp, thông tin pháp lý cho doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau; phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp… PGS.TS Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp), Tổ trưởng Tổ Thư ký Chương trình đánh giá, với Chương trình này, mọi doanh nghiệp sẽ được tiếp cận và thụ hưởng các hoạt động trợ giúp pháp lý một cách quy mô, bài bản và hiệu quả cao nhất, đáp ứng các yêu cầu hội nhập và phát triển. Lê Sơn