Triển khai dự án cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tiếp nhận và triển khai dự án "Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc" do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, thực hiện tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai và thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội là cơ quan chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh Điện Biên và Lào Cai thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án; giao Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng nông thôn (CCRD) là đơn vị triển khai tại các địa phương theo đúng văn kiện dự án và phê duyệt tài trợ của USAID.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, bổ sung quy định pháp lý về quản lý nguồn viện trợ của Chính phủ nước ngoài cho đối tác là cơ quan, tổ chức tư nhận của Việt Nam đăng ký hoạt động hợp pháp nhưng chưa được quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi.

Dự án “Cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc” nhằm xây dựng một giải pháp phòng chống HIV/AIDS bền vững ở khu vực phía Bắc trong khoảng thời gian từ năm 2014-2017.

Dự án dự kiến sẽ xây dựng các can thiệp cụ thể phù hợp với từng địa bàn dự án, tập trung thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng thông qua việc kết hợp nâng cao năng lực các nhóm cộng đồng và tăng cường liên kết giữa các nhóm này với các bên liên quan.

Ngoài ra dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các chương trình khác đang được triển khai và sử dụng tối đa các tài liệu, nguồn lực hiện có. Dự án cũng sẽ cố gắng tạo dựng một môi trường thuận lợi để việc cung cấp dịch vụ phòng chống HIV/AIDS cho các nhóm đối tượng đích đạt hiệu quả cao nhất.

Phan Hiển

Từ khóa: phòng chống , HIV/AIDS , ma túy , mại dâm