Triển khai đồng bộ giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016

Chiều nay (25/10), tại buổi giao ban báo chí Thành ủy, UBND huyện Hoài Đức đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, mục tiêu trong 3 tháng cuối năm 2016.

Ông Đỗ Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2016, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các ngành và sự đồng thuận, nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Hoài Đức đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bộ mặt thị trấn và khu vực nông thôn có sự thay đổi đáng kể; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có khả năng vượt kế hoạch đề ra.

Triển khai đồng bộ giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016 - Ảnh 1

Ông Đỗ Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức báo cáo tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội.

Kết quả phát triển kinh tế của huyện Hoài Đức luôn duy trì mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất nông nghiệp thực hiện 1.121 tỷ đồng, đạt 94,4% kế hoạch cả năm; giá trị công nghiệp – xây dựng ước đạt 5.475 tỷ đồng, đạt 73,7% kế hoạch cả năm; giá trị hàng hóa dịch vụ ước tính 5.210 tỷ đồng, đạt 74,9% kế hoạch cả năm, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác thu - chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Mặc dù chưa cân đối được thu - chi ngân sách nhưng trong những năm gần đây, huyện đã thực hiện rà soát nguồn thu, triệt để thu những nguồn thu phát sinh một lần, đồng thời, nuôi dưỡng nguồn thu thường xuyên nên thu ngân trên địa bàn hàng năm đạt mức tăng trưởng cao. Tính đến hết tháng 9/2016, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện đạt 563,81 tỷ đồng, đạt 165,9% chỉ tiêu của thành phố tăng 65,2% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách huyện, xã ước đạt 771,87 tỷ đồng, đạt 72,3% dự toán cả năm.

Công tác xây dựng cơ bản, quy hoạch, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng được quan tâm, đẩy mạnh. Huyện đã tích cực chủ động khai thác mọi nguồn vốn, phục vụ các án xây dựng cơ bản, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là những dự án trọng điểm dân sinh bức xúc.

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác cứu trợ nhân đạo được quan tâm thực hiện tốt như vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Bảo trợ trẻ em” và tổ chức tuyên truyền hiến máu tình nguyện đạt 121% kế hoạch năm.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, ông Chung cho biết: “Huyện đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn 2 xã Vân Côn và Dương Liêu hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới”.

Theo ông Đỗ Đức Chung, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ còn thấp. Công tác xử lý tồn tại trong khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường chưa dứt điểm, hiệu quả cải cách hành chính chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, huyện sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất dịch vụ; chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thiện phương án, hồ sơ giao đất và thực hiện giao đất cho nhân dân các xã Đắc Sở, Lại Yên, La Phù, Kim Chung và thị trấn Trạm Trôi; Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí tại 2 xã Vân Côn, Dương Liễu và hoàn thiện các tiêu chí trình UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nguyễn Công