Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã

Ngày 26/10, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND về việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, triển khai thí điểm tại 139 xã thuộc 6 huyện; Giai đoạn 2, triển khai tại 277 xã, thuộc 12 huyện, thị xã. Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch của UBND các xã nhằm cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã - Ảnh 1

Bộ phận Một cửa xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Viễn thông Hà Nội, Công ty TNHH Viettel CHT, Viettel IDC và Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường, Công ty Microsoft đảm bảo điều kiện hệ thống mạng WAN, Trung tâm dữ liệu, hệ thống tổng đài nhắn tin, máy tính hoạt động ổn định phục vụ tốt cho việc cài đặt và sử dụng khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư, các dịch vụ công mức độ 3 theo từng giai đoạn.

Hỗ trợ các đơn vị vận hành, cài đặt ứng dụng dịch vụ công mức độ 3; triển khai thí điểm giải pháp ảo hóa của Microsoft, chạy thử để chính thức đưa vào sử dụng; Đảm bảo hoạt động của tổ hỗ trợ kỹ thuật là đầu mối tiếp thu, giải đáp, khắc phục vướng mắc, sự cố của đơn vị và công dân, tổ chức trong quá trình khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung, sử dụng dịch vụ công của Thành phố.

UBND các huyện, thị xã và UBND xã trực thuộc đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia tập huấn và cấp tài khoản; Chủ động rà soát lại toàn bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phối hợp trong công tác triển khai giải pháp ảo hóa tại đơn vị; Quán triệt, phổ biến chủ trương của Thành phố trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến đến cán bộ, công chức tại các đơn vị để thực hiện nghiêm túc, phục vụ tốt nhất cho người dân và xã hội.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, tại các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để công dân, tổ chức biết về cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và lợi ích đạt được khi sử dụng; Tăng cường bố trí cán bộ và bố trí thiết bị để hỗ trợ người dân nhập hồ sơ trực tuyến khi nộp thủ tục tại bộ phận Một cửa.

Nguyễn Công