Triển khai cụ thể chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND - Ngày 18-7, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Quốc phòng về triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.39018.qdnd