Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

Ngày 14-2, Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, nhất là công tác tạo nguồn trung kiên để phát triển đảng viên mới. Đến ngày 30-11-2019, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 315 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.

Tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Viên Hồng Tiến đề nghị năm 2020, các tổ chức cơ sở Đảng phải nỗ lực tăng cường vai trò, sự lãnh đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu đối với công tác phát triển đảng viên mới, tạo nguồn trung kiên kết nạp Đảng.

Dịp này, Huyện ủy Xuân Lộc đã khen thưởng 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên; khen thưởng 7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202002/huyen-uy-xuan-loc-trien-khai-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-nam-2020-2988329/