Triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2024

Tối 22/2, Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc họp kết hợp trực tiếp với trực tuyến với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 và định hướng giai đoạn 2024-2026.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/trien-khai-cong-tac-ngoai-giao-kinh-te-nam-2024-111819.htm