Triển khai chuyên đề về phát huy ý chí tự lực, tự cường

  Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
  1 liên quanGốcBR-VT

  Sáng 1/7, Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2022 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT' với sự tham gia của 250 cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

  Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu, phân tích làm rõ thêm nội dung chuyên đề năm 2022: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; vận dụng ý chí tự lực, tự cường theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Theo ông Nguyễn Văn Thắng, ý chí tự lực, tự cường là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên động lực, nguồn lực, sức mạnh nội sinh, thúc đẩy quyết tâm, biến quyết tâm thành hành động, hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Nhìn từ phương diện quốc gia, ý chí tự lực, tự cường là sự khơi dậy quyết tâm, nghị lực của cả dân tộc, phát huy sức mạnh nội sinh, phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng bằng chính sức mạnh của dân tộc mình.

  THÙY HƯƠNG

  Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202207/trien-khai-chuyen-de-ve-phat-huy-y-chi-tu-luc-tu-cuong-954498/