Triển khai chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trong Công an

Ngày 25-10, tại trường ĐH Phòng cháy và chữa cháy (Hà Nội), Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng, Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc tập huấn triển khai, sử dụng chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương. Tập huấn nâng cao cho cán bộ công đoàn chủ chốt trong CAND Tập huấn nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm nồng độ cồn

Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trong Đảng bộ Công an trung ương là hoạt động bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng, khai thác các chức năng của chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên phiên bản 3.0 dành cho Đảng bộ Công an trung ương, phục vụ nghiệp vụ công tác đảng viên theo đúng yêu cầu, quy trình kỹ thuật, đảm bảo liên tục, tin cậy, an toàn.

Triển khai chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trong Công an - Ảnh 1

Tập huấn sử dụng chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trong Đảng bộ Công an trung ương.

Ngoài việc cung cấp thông tin tổng quan về chương trình, những nội dung sửa đổi, bổ sung so với phiên bản 2.6 trước đó, ban tổ chức còn giới thiệu các chức năng của phần mềm, khả năng phục vụ nghiệp vụ, hướng dẫn thực hành sử dụng các chức năng của chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên cấp huyện và tương đương, nhập, cập nhật phiếu đảng viên, phiếu chuyển sinh hoạt đảng, các biểu mẫu báo cáo, thống kê số liệu tổ chức đảng và đảng viên…

Chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-10.

N.Hoa