Triển khai chương trình hành động phát triển vùng trung du, miền núi Bắc Bộ

    Ngày 27/8, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai diễn ra Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xúc tiến đầu tư vào vùng; với chủ đề 'Tiềm năng - Cơ hội - Hợp tác phát triển'.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-phat-trien-vung-trung-du-mien-nui-bac-bo-50728.htm