Triển khai chương trình giảng dạy về an toàn giao thông vào các trường sư phạm

QĐND - Chiều 18-4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh công tác giáo dục về ATGT trong học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2012-2017. Theo đó, các bên sẽ cùng phối hợp đẩy mạnh Cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông"; triển khai chương trình giảng dạy về ATGT vào các trường sư phạm; thành lập và duy trì hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự ATGT; nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia giữ gìn trật tự ATGT; chống ùn tắc giao thông tại các khu vực cổng trường học; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông trong từng cấp học từ năm học 2012-2013...

QĐND - Chiều 18-4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh công tác giáo dục về ATGT trong học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2012-2017. Theo đó, các bên sẽ cùng phối hợp đẩy mạnh Cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông"; triển khai chương trình giảng dạy về ATGT vào các trường sư phạm; thành lập và duy trì hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự ATGT; nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc của thanh thiếu nhi tham gia giữ gìn trật tự ATGT; chống ùn tắc giao thông tại các khu vực cổng trường học; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông trong từng cấp học từ năm học 2012-2013...

Đào Hồng