Triển khai chương trình Đối tác Việt Nam - Hà Lan về nước cho lương thực và hệ sinh thái

    Gốc

    (HNM) - Ngày 20-9, chương trình Đối tác Việt Nam - Hà Lan về nước cho lương thực và hệ sinh thái chính thức được khởi động.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/144960