Triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất với cá nhân và doanh nghiệp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Được biết để thực hiện chương trình này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã chuẩn bị sẵn 10 ngàn tỷ đồng nhằm hỗ trợ khách hàng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=133496