Triển khai chính sách BHTG với việc phát triển bền vững hệ thống QTDND ở Nghệ An

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đến 31/12/2015 có 56 quỹ tín dụng nhân dân (QTD), chiếm 24,45% (56/229) trên tổng số QTD do Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Bắc Trung Bộ trực tiếp quản lý. Trong những năm qua, hệ thống QTD tại Nghệ An đã phát triển, tăng trưởng cả quy mô và chất lượng, cao hơn mức bình quân các đơn vị trên khu vực.

Là một tổ chức thực hiện chính sách BHTG trên địa bàn với mục tiêu bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, với vai trò, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, hoạt động của Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ luôn gắn liền với hoạt động của hệ thống QTD. Chi nhánh và các quỹ đã tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHTG nhằm củng cố, nâng cao niềm tin công chúng, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư giúp QTD nâng cao được nguồn vốn, đóng góp cho hoạt động cho vay, phát triển kinh tế tại địa phương.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các QTD, Chi nhánh đã phát hiện kịp thời những dấu hiệu rủi ro, biểu hiện yếu kém, vi phạm các quy định về BHTG, an toàn trong hoạt động ngân hàng; từ đó đề xuất, kiến nghị phương án giải quyết phù hợp hoặc tổng hợp báo cáo chi nhánh NHNN có biện pháp xử lý kịp thời. Định kỳ, Chi nhánh thực hiện giám sát đạt 98-100% tổ chức tham gia BHTG, trung bình hàng năm thực hiện kiểm tra đối với hơn 75 lượt đơn vị. Đặc biệt, từ khi Luật BHTG có hiệu lực, Chi nhánh luôn bám sát chỉ đạo của Ban lãnh đạo BHTG Việt Nam, phối hợp nhịp nhàng với chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan và chủ động trong triển khai nhiệm vụ với những cách làm năng động, sáng tạo, áp dung công nghệ tin học tiên tiến để kịp thời đề xuất biện pháp xử lý, phòng ngừa đổ vỡ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Đối với những QTDND có dấu hiệu rủi ro, Chi nhánh thực hiện kiểm tra đột xuất, áp dụng các biện pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Các vấn đề vượt thẩm quyền Chi nhánh có báo cáo đề nghị chi nhánh NHNN xử lý sai phạm theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi, tuyên truyền chính sách BHTG là một nhiệm vụ trọng tâm của BHTG. Chính vì vậy, Chi nhánh đã đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều kênh truyền thông, qua đó đã làm cho cộng đồng dân cư, người gửi tiền hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình, yên tâm dành dụm gửi tiền vào các tổ chức tín dụng để tái đầu tư phát triển kinh tế, giảm tình trạng mua vàng tích trữ, từng bước xóa bỏ nạn cho vay nặng lãi, tín dụng “đen”, góp phần lành mạnh hóa thị trưởng tiền tệ - tín dụng tại địa phương và tăng khả năng huy động vốn của hệ thống QTD.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc QTDND xã Hưng Đông, TP Vinh cho biết, từ khi chính sách BHTG được triển khai, hoạt động huy động tiền gửi của Quỹ tăng đáng kể. Nhờ vậy, Quỹ có nguồn vốn để cho vay phát triển kinh tế trên địa bàn đạt hiệu quả cao, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đời sống cán bộ, nhân dân trong xã được cải thiện.

Bà Hoàng Thị Luyện - xóm 11, xã Nghi Hương - thị xã Cửa Lò – là thành viên của một QTD, tâm sự: “Tôi cũng có tiền gửi tiết kiệm tại quỹ. Gửi tiền ở đây thuận lợi, an toàn. Có BHTG tôi rất yên tâm”.

Ông Nguyễn Sinh Hán – cán bộ hưu trí ở xóm Đông Hồng - Đông Hiếu - thị xã Thái Hòa cho biết, hàng tháng ông đều đến gửi tiền vào QTD, vừa thuận lợi, vừa an toàn vì quỹ đã tham gia BHTG, nếu có sự cố thì đã được.

Từ những ví dụ cụ thể trên đây, có thể thấy rằng, trong những năm qua, với việc triển khai có hiệu quả chính sách BHTG, Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ đã luôn đồng hành với QTD trên địa bàn, từng bước góp phần giúp hệ thống QTD phát triển vững mạnh, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền.

P.V

KTNT