Triển khai cấp đổi hộ chiếu qua mạng Internet

LÂM ĐỒNG- Sáng 30-8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CA tỉnh Lâm Đồng đã đưa vào triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp đổi hộ chiếu qua mạng Internet.

LÂM ĐỒNG- Sáng 30-8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CA tỉnh Lâm Đồng đã đưa vào triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp đổi hộ chiếu qua mạng Internet. Theo đó, công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hoặc các cơ quan, doanh nghiệp đủ điều kiện nộp ủy thác có văn phòng hoặc chi nhánh tại Lâm Đồng có nhu cầu cấp, đổi hộ chiếu phổ thông có thể truy cập vào website cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: http://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn ở bất cứ đâu. Website này sẽ có thông báo, hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục cấp đổi hộ chiếu. Sau khi hoàn tất xác nhận nội dung tờ khai, công dân chỉ cần mang theo CMND, mã Code được cấp trước đó đến phòng PA08 để chụp ảnh, làm các thủ tục tiếp nhận, đóng lệ phí và đợi cơ quan chức năng trả lời thời gian có hộ chiếu mới ngay trên website này.

Được biết, Lâm Đồng là tỉnh thứ 18 trong cả nước và là tỉnh đầu tiên ở Tây Nguyên áp dụng triển khai hệ thống tiếp nhận tờ khai điện tử cấp đổi hộ chiếu công dân qua mạng Internet.

Đ. HUY