Triển khai các dự án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Từ ngày 22 đến 25/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tổ chức kỳ họp thứ V nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Quang cảnh kỳ họp thứ V.

Quang cảnh kỳ họp thứ V.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do ngài Nhem Valy, Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi-Tôn giáo, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, làm trưởng đoàn.

Tại kỳ họp, hai bên đã đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án thời gian qua; thống nhất phương hướng, nội dung phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung biên bản kỳ họp lần thứ IV, ký ngày 6/12/2019 tại tỉnh Quảng Ninh. Sau Kỳ họp thứ IV, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia.

Từ năm 2020 đến tháng 8/2022, phía Việt Nam đã thẩm định và hỗ trợ kinh phí để Campuchia thực hiện 7 dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia.

Tính từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia thực hiện 23 dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia và sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.

Tại kỳ họp thứ V này, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết tại các kỳ họp trước; phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ những dự án đang xây dựng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Phía Campuchia tiếp tục rà soát các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã xây dựng tại Campuchia chưa được sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, thông báo cho phía Việt Nam. Từ đó đề xuất phương án sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển hồ sơ cho phía Việt Nam thẩm định, hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện.

Hai bên tiếp tục khẳng định, các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia là công trình lịch sử văn hóa tiêu biểu cho quan hệ hai nước, cần được quản lý, bảo vệ chặt chẽ. Hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng thỏa thuận cấp Chính phủ về việc quản lý, bảo vệ công trình Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia.

Với quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, hai bên tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương của hai Chính phủ Việt Nam-Campuchia về các dự án đang triển khai.

QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trien-khai-cac-du-an-sua-chua-tu-bo-ton-tao-cac-dai-huu-nghi-viet-nam-campuchia-post711728.html