Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế

Thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - Ảnh 1

Tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ đất ở cho 31 hộ với tổng kinh phí 1,23 tỷ đồng; thực hiện chính sách vay vốn chuộc lại đất sản xuất cho 179 hộ với tổng kinh phí 5 tỷ 370 triệu đồng; thực hiện chính sách vay vốn để tạo việc làm, phát triển sản xuất cho 126 hộ với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân được 5 tỷ 195 triệu đồng trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 390 triệu đồng; ngân sách địa phương hỗ trợ 39 triệu đồng và vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 4.766 triệu đồng.