Triển khai bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Để chuẩn bị cho Hội nghị Đại biểu nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân được tổ chức trong tháng 9 và 10, UBND TP phối hợp với MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ Mặt trận cấp cơ sở và quận, huyện.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=93566