Triển khai 4 đề án để nâng cao chất lượng hoạt động

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 6/12, Đại hội khóa V Hội Luật gia TP Hà Nội đã bầu ra ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2008 - 2013, do ông Nguyễn Vĩnh Oánh làm chủ tịch.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=114819