Triển khai 2 tuyến đường giao thông ở khu di tích Cổ Loa

    Gốc

    Hanoinet - Ban quản lý Dự án Cải tạo đường từ chợ Sa (Cổ Loa) đi chợ Tó, huyện Đông Anh (dự án nhóm B) cho biết: Dự án đường giao thông từ chợ Sa đi chợ Tó đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=28373