Trí tuệ lớn, khí phách bất khuất

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Đồng chí Trần Phú quê ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Từ một người Việt Nam yêu nước, đến với Liên Xô, đến với lý tưởng cao cả của chủ nghĩa xã hội khoa học, đồng chí Trần Phú đã trở thành chiến sĩ cộng sản.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/205750