Trí thức có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng đất nước

VOV.VN -Đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay khá hùng hậu, với khoảng 1,5 triệu người, cùng với khoảng 4 triệu Việt kiều.

Chiều 12/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức phục vụ xây dựng đất nước.

Đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay khá hùng hậu, với khoảng 1,5 triệu người, cùng với khoảng 4 triệu Việt kiều định cư ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung ở các nước phát triển.

Những trí thức trẻ lên công tác tại tỉnh miền núi Cao Bằng (Ảnh: PV)

Trong số này có tới 400.000 trí thức được đào tạo rất bài bản về chuyên môn ở trình độ đại học và công nhân kỹ thuật bậc cao, có kiến thức cập nhật về khoa học - công nghệ, về quản lý kinh tế, làm việc trong các trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ ở nước ngoài.

Họ chính là nguồn lực quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt khi đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, Đảng ta đã có những chính sách kịp thời, khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp cho sự phát triển đất nước. Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia vào các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Tiến sỹ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho rằng, thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cụ thể hóa chủ trương này rất cụ thể, trong đó Luật Khoa học và công nghệ vừa được thông qua đã là một trong giải pháp mang tính đột phá, để phát huy được vai trò của đội ngũ trí thức như những ưu đãi với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, chính sách trọng dụng nhà khoa học tài năng trẻ. Tuy nhiên, để chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống thì cần sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành.

Tại buổi làm việc, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước, cũng như Mặt trận Tổ quốc tạo điều kiện để Liên hiệp có thể tham gia giám sát việc thực hiện Luật Khoa học và công nghệ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hỗ trợ, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam sửa đổi Quyết định 22 thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Đồng thời, sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện diễn đàn của đội ngũ trí thức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2014, Mặt trận Tổ quốc phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia giám sát và giám định việc thực hiện chính sách đối với cán bộ khoa học và công nghệ./.

Hải Yến/VOV-Trung tâm Tin