Trị “loạn sân golf” bằng quy hoạch

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thực chất vấn đề đáng lo ngại không nằm ở số lượng, mà hàng loạt dự án golf có được bố trí hợp lý hay không, tức là phải đưa sân golf vào diện quy hoạch.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=100106