Trì hoãn thi hành án không cần thiết

Tháng 9-2010, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) xử sơ thẩm vụ tranh chấp lao động giữa ông H. và Công ty Taxi P. Bản án sơ thẩm của tòa này đã tuyên buộc Công ty P. bồi thường cho ông H. tổng số tiền lương và trợ cấp gần 60 triệu đồng do Công ty P. đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Ngay sau đó, ông H. và Công ty P. đều có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong cuộc sống do nhiều năm không được thanh toán tiền lương, ông H. đã làm đơn yêu cầu Chi cục Thi hành án (THA) quận Bình Thạnh tổ chức thi hành ngay bản án theo luật dân sự. Ngay sau đó, tháng 10-2010, Chi cục THA quận Bình Thạnh ra quyết định THA theo đơn yêu cầu của ông H. và thông báo cho phía Công ty P. biết theo quy định. Ngày 19-1-2011, Công ty P. đã nộp đủ số tiền gần 60 triệu đồng theo bản án sơ thẩm đã tuyên cho Chi cục THA quận Bình Thạnh để cơ quan này THA cho ông H. Phía ông H. cũng đã làm đơn và nhiều lần đi tới cơ quan THA để xin được nhận số tiền bồi thường mà Công ty P. đã nộp. Tuy nhiên, Chi cục THA quận Bình Thạnh lại chưa chi trả số tiền trên cho ông H. vì phía THA đang có công văn gửi chánh án TAND TP.HCM thông báo cho tòa án biết và để tòa cho ý kiến về việc THA cho ông H. Cũng theo công văn này, nếu quá 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn mà TAND TP.HCM không có ý kiến gì thì Chi cục THA quận Bình Thạnh sẽ chi tiền cho ông H. Điểm a khoản 2 Điều 2 Luật THA dân sự quy định: Những bản án, quyết định sau đây của tòa án cấp sơ thẩm được thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị: Bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm…. Thiết nghĩ với trường hợp của ông H., việc THA gửi công văn cho TAND TP.HCM để tòa cho ý kiến là cẩn thận nhưng không cần thiết. Bởi lẽ bản án sơ thẩm của TAND quận Bình Thạnh đã tuyên rõ ràng, cụ thể mà không cần phải giải thích thêm. Đồng thời, Luật THA dân sự cũng đã quy định rõ những trường hợp nào phải được THA ngay dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị… VĂN ĐOÀN