Trị chứng "thờ ơ"

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Lương y Huyên Thảo ( Hà Nội) cho biết, càng lớn tuổi, âm khí và dương khí càng giảm sút, tình dục suy giảm là lẽ tự nhiên, nhưng nếu tình dục suy giảm quá sớm thì đây là triệu chứng lão suy trước tuổi...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/6/19/245728.tno