Trị chứng hay quên

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đông y gọi hiện tượng hay quên là chứng" kiện vong" và đã đưa ra nhiều món ăn - bài thuốc thực trị hiệu quả.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200839/20080922180743.aspx