Trên đường phát triển: Khó đạt mục tiêu 1 triệu tấn nấm/năm

    Gốc

    Hanoinet - VN thu được khoảng 30.000 tấn nấm rơm, 10.000 tấn nấm bào ngư, 7.000-8.000 tấn mộc nhĩ khô, vài trăm tấn nấm mỡ, 20-25 tấn nấm linh chi…

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=69556