Trên 99% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn

Đây là kết quả hoạt động trong tháng 1 năm 2024 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Người dân làm căn cước công dân tại Bộ phận Một cửa UBND thị xã Hòa Thành.

Người dân làm căn cước công dân tại Bộ phận Một cửa UBND thị xã Hòa Thành.

Theo thống kê trên hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh từ ngày 1.1 đến 31.1, Trung tâm đã tiếp nhận tổng số trên 11 triệu hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó, nhận trực tiếp gần 5 triệu hồ sơ, 766 hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và gần 5,3 triệu hồ sơ nhận qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tổng số trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính gần 10 triệu hồ sơ, trong đó trả đúng hạn đạt tỷ lệ 99,77%, quá hạn 0,23%.

Theo lãnh đạo Trung tâm, trong những năm gần đây, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục được quan tâm và hoạt động hiệu quả. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận hơn 500 lượt người đến giải quyết TTHC. Tất cả các TTHC đưa vào Trung tâm đều được xây dựng trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử tỉnh, 100% hồ sơ, thủ tục được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý, trả kết quả.

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay tại Trung tâm đã đặt hai quầy của Bưu điện tỉnh để trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu; thực hiện thu hộ các loại phí, lệ phí khi người dân thực hiện TTHC phải đóng phí, lệ phí.

Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh trong việc luân chuyển các loại hồ sơ, TTHC từ Trung tâm đến các sở, ban, ngành tỉnh và ngược lại tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng trong việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Tháng 1.2024, quầy Bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích tổng cộng 766 hồ sơ; trả kết quả gần 1,4 triệu hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; thu hộ phí, lệ phí 141 hồ sơ với tổng số tiền trên 810 triệu đồng.

Giao dịch hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Ngoài ra, Trung tâm đang thực hiện thí điểm chuyển giao lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc bộ phận Một cửa thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, giảm đáng kể số hồ sơ đất đai trễ hạn. Riêng trong tháng 1, đã tiếp nhận gần 1,5 triệu hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường của thành phố Tây Ninh, tổng số hồ sơ trả kết quả đúng hẹn đạt gần 1,4 triệu hồ sơ.

Bên cạnh đó, thực hiện “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, ký duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật căn cước công dân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên và Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính.

Cách làm này đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi, giải quyết nhanh chóng, kịp thời TTHC cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu, qua đó tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trung tâm cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng nâng cao công tác tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết TTHC. Đặc biệt là khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và nộp - trả hồ sơ qua bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh để cắt giảm chi phí không cần thiết cho người dân khi thực hiện các TTHC.

Trong tháng 1, không có phản ánh, kiến nghị về thái độ làm việc của công chức, viên chức tại Trung tâm, bảo đảm thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, TTHC nhanh chóng, kịp thời đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Qua khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên hệ thống máy tính bảng tại các quầy của Trung tâm, có gần 3,2 triệu lượt đánh giá hài lòng.

Phương Thúy - Tâm Giang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tren-99-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-tra-ket-qua-dung-han-a169306.html