Trên 73.000 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua 'Hai giỏi'

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công; triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020; ban hành kế hoạch thực hiện, kế hoạch hành động của Tổng LĐLĐVN về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020…

Trên 73.000 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua 'Hai giỏi' - Ảnh 1

Các cấp CĐ đã tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua do CĐ và chuyên môn phát động. Năm 2016, có 73.315 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”. Hội LHPN tỉnh đã biểu dương 3 gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu; 4 nữ CNVCLĐ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”…

V.N