Trên 725 triệu đồng hỗ trợ học phí cho CN

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Ngày 10-4, Quỹ Hỗ trợ công nhân TPHCM (WSF) đã tổ chức trao vốn, hỗ trợ học phí 26 công nhân (CN) với tổng số tiền trên 86 triệu đồng (từ 2 - 4 triệu đồng/CN). Đây là những CN vừa làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM vừa theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2009/4/187080