Trên 3,2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại Đắk Lắk

Từ đầu năm 2016 đến nay, cán bộ, hội viên nông dân huyện Cư M’gar đã đóng góp trên 3,2 tỷ đồng, và 3.560 ngày công để xây dựng nông thôn mới.

Nguồn vốn trên được dùng để kéo điện thắp sáng các trục đường vào ban đêm; nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn và nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng…

Như vậy, sau gần 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân trong toàn huyện Cư M’gar đã đóng góp được trên 20 tỷ đồng và gần 67.500 ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Những việc làm này đã góp phần tích cực cùng địa phương hoàn thiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí là (xã Quảng Tiến và xã Ea Kpam); 5 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 7 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu và 1 xã đạt 9 tiêu chí nông thôn mới.

Hà Lê