Trẻ vượt quá 2kg so với cân nặng trung bình là thừa cân

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thông tin của Viện Dinh dưỡng, theo biểu đồ tăng trưởng ở trẻ của Tổ chức Y tế thế giới, trẻ có cân nặng trung bình là 3,2kg khi mới sinh, 7,3kg khi tròn 6 tháng, 9kg khi tròn 12 tháng, 10,3kg khi tròn 18 tháng và 11,5kg khi tròn 24 tháng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/164166