Trẻ tẩm quất đêm - "Mồi ngon" cho kẻ bệnh hoạn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một cậu nhóc nhanh chóng tiến lại. “20.000 đồng/lượt anh ơi”. “Không tẩm quất, anh chỉ muốn nói chuyện với em. Anh sẽ trả tiền cho em đàng hoàng”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=95388