Trẻ hóa tỷ lệ vô sinh hiếm muộn

Chỉ trong 1 tuần qua, Bệnh viện Bưu Điện đã tiếp nhận hơn 10.000 cặp vợ chồng đến khám vô sinh hiếm muộn. Các bác sỹ tại đây cho biết, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn đang tăng nhanh chóng trong đó nhiều cặp vợ chồng dưới 30 tuổi.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tre-hoa-ty-le-vo-sinh-hiem-muon-111920.htm