Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ có chỉ số IQ cao hơn nếu có gen FADS2

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) – Các nhà khoa học đã xác định được một gene khiến trẻ em có chỉ số IQ cao hơn nếu chúng được nuôi bằng sữa mẹ, một nghiên cứu ra ngày hôm qua (05/11) cho hay.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/SKDS/30564/default.aspx