Trẻ con Nhật Bản học về kỹ năng sống khi gặp hỏa hoạn

Người Nhật giáo dục về hỏa hoạn cho trẻ em từ rất sớm, trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng để chủ động bảo vệ cho bản thân cùng những người xung quanh khi có cháy nổ.

Nội dung phòng cháy chữa cháy ở Nhật Bản là một trong những nội dung giáo dục quan trọng nhất để mỗi cá nhân bảo vệ tính mạng của mình, an toàn của cộng đồng và tài sản chung của xã hội.

Trẻ em Nhật khi còn đang bò đã được làm quen với hiệu lệnh báo hỏa hoạn và lánh nạn. Ngay trong sách kinder book cho trẻ mẫu giáo, nội dung lánh nạn khi có thiên tai, hiểm họa cũng được đưa vào giảng dạy: Các bé tuân theo chỉ thị của người lớn ra sao, hành động, di chuyển như thế nào...

Nội dung giáo dục này được lặp đi lặp lại và diễn tập từ khi người Nhật còn là trẻ em tới khi trở thành người trưởng thành đi làm trong các cơ quan công sở theo mỗi năm.

Đặc biệt, tại các cấp học phổ thông, nội dung phòng chống hiểm họa được thực hành nhiều lần trong năm, với nhiều trường hợp cụ thể.

Triết lý về phòng cháy chữa cháy của người Nhật rất đơn giản nhưng không kém phần quan trọng: Mỗi cá nhân trong hoạn nạn sẽ trở thành những người chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh./.