Trẻ có thể đi bơi khi nào?

Hanoinet - Không chỉ bơi ở ao hồ mà ngay cả bể bơi thì cũng chứa rất nhiều nguy hiểm. Đặc biệt đối với trẻ còn quá nhỏ dễ bị tổn thương do bệnh tật.