TRC: Đính chính giảm 40% lợi nhuận quý III

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) đã có văn bản giải trình đính chính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong báo báo tài chính hợp nhất quý III/2016.

Theo đó, do sai sót trong quá trình nhập dữ liệu, lãi quý III/2016 hợp nhất đã bị điều chỉnh giảm 40%.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm từ gần 148,2 tỷ đồng xuống còn khoảng gần 77,4 tỷ đồng. Kéo theo lợi nhuận gộp giảm từ hơn 32,5 tỷ đồng xuống còn gần 26 tỷ đồng. Cùng với đó, việc doanh thu hoạt động tài chính điều chỉnh giảm mạnh kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm từ gần 22,7 tỷ đồng xuống hơn 18,2 tỷ đồng.

Mặt khác, phần thu nhập khác cũng giảm tới 93% dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm từ gần 29,8 tỷ đồng xuống còn gần 18 tỷ đồng.

TRC: Đính chính giảm 40% lợi nhuận quý III - Ảnh 1

Tuy nhiên, TRC cũng cho biết, những thay đổi này sẽ không làm thay đổi kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2016.

Ngọc Đỗ