Trẩy hội chùa Hương năm nay có gì lạ?

Lễ hội chùa Hương 2019 là lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài tới 3 tháng với chủ đề 'Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch'. Lễ hội chùa Hương 2019 là lễ hội lớn nhất trong năm, kéo dài tới 3 tháng với chủ đề 'Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch'.

Thắng Thế Phương