Trau dồi văn hóa ứng xử, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Nội dung này được Hội phụ nữ Phòng quản lý Xuất nhập cảnh- CATP Hà Nội tổ chức tập huấn, tọa đàm cùng chuyên gia tâm lý vào chiều 18-10, tại trụ sở 44 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.

Tại buổi tập huấn, tọa đàm, chuyên gia tâm lý cùng Hội viên Phụ nữ đã đưa ra những tình huống giao tiếp, văn hóa ứng xử thường “vấp” phải trong cuộc sống, sau đó đưa ra giải đáp phù hợp với thực tiễn. Những câu hỏi, trao đổi từ các hội viên đã được chuyên gia giải đáp từ thực tiễn, đồng thời lồng ghép những lý thuyết căn bản về văn hóa, giao tiếp và các kỹ năng quan trọng ứng xử trong quá trình tiếp xúc với người dân.

Trau dồi văn hóa ứng xử, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân - Ảnh 1

CBCS Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh- CATP trau dồi nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử

Xuất phát từ chức năng nhiệm vụ, với đặc thù trực tiếp giải quyết các thủ tục cải cách hành chính liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và du khách quốc tế, CBCS Phòng Xuất nhâp cảnh- CATP nhận thức rõ được ứng xử có văn hóa trong việc tiếp dân có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Do đó, trong những năm qua, việc thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, cũng như thường xuyên tổ chức giao lưu, trau dồi kiến thức, kỹ năng trong giao tiếp, văn hóa ứng xử luôn được chỉ huy Phòng quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của CBCS trong toàn đơn vị.