Traphaco sẽ thoái toàn bộ vốn tại Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên

TRA sẽ bán nguyên lô 22.052 cổ phần, tương ứng 51,01% vốn điều lệ Công ty Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên giá khởi điểm 885.166 đồng/cổ phiếu.

Traphaco sẽ thoái toàn bộ vốn tại Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên - Ảnh 1

Theo thông tin mới đây, hội đồng quản trị Traphaco đã quyết định thông qua việc thoái toàn bộ 51% vốn tại công ty Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên.

Phương thức đấu giá là chào bán cạnh tranh nguyên lô 22.052 cổ phần (tương ứng 51,01% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 885.166 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị của cả lô là 19,5 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến là từ ngày 03/11 đến ngày 26/12/2016.

Trước đó, vào năm 2013, hội đồng quản trị Traphaco đã ra quyết định mua 49% vốn tại cổ phần Công ty cổ phần Dược & Vật tư y tế Thái Nguyên.

Đến tháng 01/2015, TRA đã mua thêm 870 cổ phiếu để nâng số cổ phiếu CTCP Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên đang nắm giữ lên 22,052 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 51% vốn tại công ty này.