Trao thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo

LĐLĐ huyện đã trao 887 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc các hộ cận nghèo trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT - UBND ngày 10.102012 của UBND huyện về tăng cường quản lý và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức chương trình vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp ủng hộ ít nhất một ngày lương mua BHYT cho hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ cuộc vận động, ban chỉ đạo huyện đã trích số tiền 113,1 triệu đồng hỗ trợ mua 887 thẻ BHYT cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo chưa có thẻ BHYT.