Trao tặng tư liệu cho Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Sáng 21/4, tại Điện Biên, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Pháp Nguyễn Thúy Anh dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và trao tặng Bản dịch tiếng Pháp Bộ thông tin lịch sử, tên các địa danh lịch sử cho Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Với mong muốn được nhân dân Pháp và thế giới hiểu hơn về sự vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, tăng cường hữu nghị giữa hai nước. Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp đã kết nối, huy động chuyên gia, tổ chức biên tập và biên dịch các thông tin về di tích và hiện vật liên quan được trưng bày trong bảo tàng để chú thích hiện vật một cách chính xác hơn.

Qua các hoạt động thực tiễn phong phú Hội cũng đã nhận thấy được sự quan tâm của chính quyền và nhân dân Pháp đối với chiến dịch Điện Biên Phủ, vì vậy cần phải có giới thiệu tự động bằng tiếng Pháp trong hoạt động tại bảo tàng.

Đây cũng là một trong những hoạt động của Hội nhằm giáo dục truyền thống cho các thành viên, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và góp phần tuyên truyền để thế giới hiểu hơn về chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Xanh - Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/trao-tang-tu-lieu-cho-bao-tang-chien-thang-lich-su-dien-bien-phu-219281.htm