Trao tặng Quân chủng Hải quân bản đồ và tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-7, tại Bảo tàng Hải quân (TP Hải Phòng), Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng Quân chủng Hải quân bộ bản đồ và tư liệu lịch sử “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử”. Đây là những tư liệu quý sẽ được trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Hải quân phục vụ công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo trong Quân chủng Hải quân và nhân dân.

Những tư liệu này nhằm giới thiệu cho CBCS Hải quân và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc thêm về lịch sử đất nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc qua các thời kỳ lịch sử. Qua đó, càng hun đúc lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Với gần 80 bản đồ và hơn 50 tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế và là một phần trong các tư liệu thu thập được tại Việt Nam và các nước trên thế giới, trong đó có cả Trung Quốc.

T.N