Trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đào tạo lý luận chính trị cho Đại sứ Thụy Điển

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao tặng 'Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị' cho Bà Ann Mawe, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thụy Điển tại Việt Nam.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/trao-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-dao-tao-ly-luan-chinh-tri-cho-dai-su-thuy-dien-125156.htm