Trao tặng danh hiệu "Sinh viên học tập và làm theo lời Bác"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tiêu chí lựa chọn là những sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc giai đoạn 2003-2008, trong đó, điểm học tập trung bình các năm phải đạt loại giỏi trở lên, điểm rèn luyện từ xuất sắc trở lên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=112323